Openingstijden


Het gebouw van IKC Triade gaat in de ochtenden om 7.00 uur open. Ouders kunnen hun kinderen dan naar de opvang brengen of gebruik maken van de voorschoolse opvang.
We hanteren voor het onderwijs een vijf gelijke dagen-model. We vinden een gedegen pauze van een uur belangrijk voor kinderen. U heeft de mogelijkheid uw kind thuis te laten eten of voor tussenschoolse opvang te kiezen. De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door pedagogisch gekwalificeerde medewerkers en leerkrachten.  

Onderwijstijden:
 
Maandag  08:30 - 12:00      13:00 - 14:30
Dinsdag  08:30 - 12:00  13:00 - 14:30
Woensdag  08:30 - 12:00  13:00 - 14:30
Donderdag        08:30 - 12:00  13:00 - 14:30
Vrijdag  08:30 - 12:00  13:00 - 14:30


 

Vakantierooster schooljaar 2023-2024


Herfstvakantie maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober
Kerstvakantie maandag 25 december t/m vrijdag 5 januari
Voorjaarsvakantie maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari
Goede vrijdag en Pasen vrijdag 29 maart t/m maandag 1 april 
Meivakantie maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei
Pinksteren maandag 20 mei
Lang weekend vrijdag 14 juni t/m maandag 17 juni
Zomervakantie maandag 22 juli  t/m vrijdag 30 augustus
   
Studiedagen*
Maandag 30 oktober
Maandag 8 januari 
Woensdag 31 januari
Donderdag 28 maart 
Donderdag 31 mei


Vrijdag 1 december zijn alle leerlingen vanaf 12.30 uur vrij i.v.m. de Sinterklaasviering.
Vrijdag 22 december zijn alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. de kerstvakantie.
Vrijdag 21 april zijn alle leerlingen vanaf 12.30 uur vrij i.v.m. de sportdag.
Vrijdag 21 juli zijn alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij i.v.m. de zomervakantie.