De opvang in het IKC Triade is voor klein en groter.

Dit is ondergebracht in 3 vormen:

Kinderdagverblijf, 0-4 jaar
Op het kinderdagverblijf werken we met een programma aan de hand van thema’s, bijvoorbeeld het verkeer of de seizoenen. Onze activiteiten staan steeds in het teken van dat thema. We richten de groepsruimtes ernaar in en onze activiteiten zijn erop afgestemd. Bij het onderwijs loopt deze ontwikkellijn door, zodat de aansluiting gemakkelijker verloopt.

Bij de lunch kunt u kiezen voor een broodmaaltijd of een warme lunch. De warme maaltijden kosten €2,00 per dag en worden verzorgd door Apetito. Een broodmaaltijd kost niets extra.


Peuteropvang, 2-4 jaar
De kinderen van de peuteropvang kunnen alle ochtenden naar IKC Triade komen. Kinderen met een gesubsidieerde plaatsing kunnen twee dagen naar de peuteropvang komen, met een VVE-indicatie van het consultatiebureau kunnen kinderen een extra derde dagdeel komen. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie, en is bedoeld voor kinderen die wat extra stimulans nodig hebben voor hun ontwikkeling, bijvoorbeeld in taal. Met het VVE-programma Piramide besteden we daar op een speelse manier extra aandacht aan, maar ook aan samen spelen en plezier maken. De pedagogisch medewerkers zijn ervoor opgeleid om deze extra ondersteuning te bieden.

Met dagritmekaarten vertellen we de kinderen als ze binnenkomen hoe de dag eruit gaat zien. Dan gaan we aan de slag. De activiteiten die we aanbieden, staan elke maand in het teken van een ander thema.

Buitenschoolse opvang, 4-12 jaar
Kinderen van het onderwijs op IKC Triade kunnen op alle middagen naar de BSO komen. In de vakanties is BSO Triade de hele dag open. Dan maken we er een gezellige tijd van, met een gevarieerd programma dat we in samenspraak met de kinderen vullen. Vakantie is tenslotte vakantie!
Binnen én buiten kunnen de kinderen hun energie en creativiteit kwijt. We hebben een atelier waar ze creatief aan de slag kunnen, er is een groot speelplein en een grasveld. Alle plaats om buiten te spelen dus. En willen de grotere kinderen buiten het hek spelen, dan maken we daar met hen en de ouders heldere afspraken over. Zo houden we het veilig!
https://www.solidoe.nl/locaties/triade-aalsmeer/