Ziek melden


Wanneer een leerling aan het begin van de dag ziek is, geven de ouders/verzorgers dit via Parro door aan de leerkracht voor 08.00 uur. Als de leerling op school ziek wordt, worden de ouders gebeld om het kind op te halen. Wanneer de leerling de volgende dag nog steeds ziek is, laten de ouders/verzorgers dit via Parro weten aan de leerkracht. Als ziekte niet op tijd gemeld wordt, wordt er naar de ouders/verzorgers gebeld.
 

Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke.

Deze bezoeken dienen zo veel mogelijk buiten schooltijd om gepland te worden. Mocht dit niet lukken, dan melden ouders/verzorgers deze afwezigheid bij de leerkracht via Parro.