De Medezeggenschapsraad


De MR: de vertegenwoordiging van uw stem bij het meepraten en meebeslissen over schoolzaken.

Graag brengen wij kort de Medezeggenschapsraad (MR) onder uw aandacht. In de wet is vastgelegd dat een school een MR heeft waardoor zowel ouders als leerkrachten gezamenlijk kunnen meedenken, meepraten of meebeslissen.

De MR van van IKC Triade kent vier leden. Twee personeelsleden en twee ouders/verzorgers van leerlingen van Triade. We vergaderen gemiddeld één maal per twee maanden. De onderwerpen waarover de MR overlegt, zijn zaken de school direct of indirect aangaan. Voor sommige situaties geldt 'meebeslissen' in de vorm van instemmingsrecht. Dit is het geval bij het schoolplan of de doelstelling van de school. De MR brengt daarnaast gevraagd en ongevraagd advies uit aan het schoolbestuur. 

De volgende personen maken deel uit van de MR van IKC Triade: Jolien van der Graaf (ouder), Stef Zelen (ouder),  Astrid van der Lans (personeel), Nicole Tuitert (personeel).

Wanneer er onderwerpen zijn waarover u met de MR van gedachten wilt wisselen of waarvan u het van belang vindt dat de MR zich hierover uitspreekt, dan kunt u ons mailen via mr.triade@wijwijzer.nu. Wij nemen dan spoedig contact met u op.
 

         

 Jolien van der Graaf Stef Zelen  
 


           

Astrid van der Lans Nicole Tuitert