Openingstijden


Het gebouw van IKC Triade gaat in de ochtenden om 7.00 uur open. Ouders kunnen hun kinderen dan naar de opvang brengen of gebruik maken van de voorschoolse opvang.
We hanteren voor het onderwijs een vijf gelijke dagen-model. We vinden een gedegen pauze van een uur belangrijk voor kinderen. U heeft de mogelijkheid uw kind thuis te laten eten of voor tussenschoolse opvang te kiezen. De tussenschoolse opvang wordt verzorgd door pedagogisch gekwalificeerde medewerkers en leerkrachten.  

Onderwijstijden:
 
Maandag  08:30 - 12:00      13:00 -14:30
Dinsdag  08:30 - 12:00  13:00 -14:30
Woensdag  08:30 - 12:00  13:00 -14:30
Donderdag        08:30 - 12:00  13:00 -14:30
Vrijdag  08:30 - 12:00  13:00 -14:30Vakantierooster schooljaar 2021-2022 


Herfstvakantie Maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober
Kerstvakantie Vrijdag 24 december t/m vrijdag 7 januari
Voorjaarsvakantie     Maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari   
Pasen Vrijdag 15 april t/m maandag 18 april
Meivakantie Maandag  25 april t/m vrijdag 6 mei
Hemelvaart Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei
Pinksteren Maandag 6 juni
Zomervakantie Maandag 18 juli  t/m vrijdag 29 augustus

Studiedagen
Vrijdag   5 november 2021 
Maandag  24 januari 2022
Maandag  21 maart 2022
Dinsdag & woensdag         7 & 8 juni 2022


Vrijdag 3 december zijn de leeringen vanaf 12.30 uur vrij
De kerstvakantie start op donderdag 23 december om 14.30 uur. 
Vrijdag 22 april is er een continurooster voor alle leerlingen tot 14.00 uur vanwege de sportdag. Alle leerlingen eten die dag op school.
Vrijdag 15 juli zijn de leerlingen vanaf 12.00 uur vrij.