Ons leesonderwijs 


Wij besteden veel aandacht aan het belang van lezen en voorlezen. Dit is belangrijk om de taalontwikkeling van kinderen te versterken en de taalomgeving te verrijken. Ook als kinderen nog niet kunnen praten, hebben zij profijt van voorlezen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen die worden voorgelezen een grotere woordenschat hebben. De omvang van de woordenschat heeft een grote invloed op het leren lezen, spelling en het leren begrijpen van teksten. Ook vrij lezen is van belang. Wie iedere dag een kwartier in een boek leest, kan wel 1000 nieuwe woorden per jaar leren! Daarom starten we op IKC Triade in de groepen 3 t/m 8 elke dag met een kwartier stil lezen. 

Onze taalexpert, lees coördinatoren en de methode Karakter zorgen voor inspiratie en het verhogen van de leesmotivatie. Hoe vind jij een boek dat bij je past en waardoor krijg je plezier in lezen? Deze vraag staat centraal tijdens de lessen. Wij hebben daarnaast een eigen bibliotheek en bijbehorend uitleensysteem. Kinderen kunnen eenvoudig boeken op hun eigen niveau of genre vinden.