IKC Kanjer


Kinderen moeten zich veilig en prettig voelen binnen IKC Triade. Dat is de eerste voorwaarde om tot ontwikkeling en leren te komen. Ze moeten zich beschermd weten tegen allerlei zaken die hun veiligheid in gevaar brengen. Dat beperkt zich niet alleen tot plagerijen, maar heeft ook te maken met pesten, discriminatie en agressie. Ons IKC heeft een gericht beleid om pesten te voorkomen en aan te pakken: de Kanjertraining. In het lesprogramma is voor alle groepen wekelijks tijd ingeruimd voor sociaal emotionele ontwikkeling met behulp van deze methode.

Er zijn Kanjerregels vastgesteld voor alle kinderen en medewerkers van IKC Triade:


Meer informatie:
Ouderbrief