Talentenlab


Op IKC Triade bieden we kinderen de gelegenheid hun talent(en) te ontdekken.

Ze kunnen ieder schooljaar uit diverse workshops kiezen. Deze vinden plaats op woensdag- en vrijdagmiddag en worden groepsdoorbroken aangeboden. Eveneens begeleiden we een aantal kinderen in groepjes  extra op dinsdag en vrijdag om te ontdekken wie ze zijn en hoe ze het beste leren. 

Het aanbod is afwisselend, leerlingen kunnen bijvoorbeeld kiezen uit koken, timmeren, programmeren, muziek, drama, tekenen, video bewerking etc. De workshops worden gegeven door onze leerkrachten en externe docenten. We werken hiervoor bijvoorbeeld samen met de talentencirkel. 
We organiseren jaarlijks drie cycli van acht weken, deze lopen gelijk met ons thematisch onderwijs. Een periode wordt afgesloten met een presentatie van het gemaakte werk en het delen van opgedane ervaringen.