Thematisch onderwijs


 

In de ochtend zijn kinderen bezig met taal en rekenen. Bij deze vakken profiteren ze van een gestructureerde manier van lesgeven. De leerkracht staat voor de klas en geeft geleide instructie: eerst volledige uitleg van de theorie en daarna praktische oefeningen. We gebruiken hiervoor het directe instructiemodel en Teach like a champion. In de middag geven we thematisch onderwijs waarbij de kinderen eveneens ontdekkend leren. 

 

Thema’ s zijn bijvoorbeeld media, uitvindingen, de ruimte, gezondheid, duurzaamheid en kunst. De vakken natuur, aardrijkskunde, geschiedenis en creativiteit worden vanuit deze thema’s gedurende een aantal weken aangeboden. Voor het thema ruimte hadden de kleuters bijvoorbeeld ruimtestations in de groepen. Tijdens natuur zijn deze periode de onderwerpen zwaartekracht en de dampkring besproken. In de aardrijkskunde lessen hebben de leerlingen het planetenstelsel ontdekt. Hierdoor ontstaat er een brede kennis van één onderwerp en zien we zeer betrokken leerlingen. Tijdens het wekelijkse talentenLab worden eveneens lessen passend bij het thema aangeboden. Voor een kookles gingen leerlingen astronautenvoedsel maken (smoothies). 

 

Op de thema muren door de school laten we zien wat de kinderen leren, maken en schrijven. De thema’s komen aan bod in de voor- en naschoolse activiteiten. Elk thema sluiten we af met een bijzondere activiteit voor alle kinderen.