Speerpunten


Wij zeggen: IKC Triade is er voor nieuwsgierige kinderen.

Eigenlijk bedoelen we: We willen het onderwijs zo organiseren dat we kinderen nieuwsgierig maken en ze graag willen leren.

- Dat doen we door thema´s gezamenlijk uit te werken. Kinderen laten we kennis maken met diverse thema's, elk op hun eigen leeftijdsniveau. Kinderen worden betrokken bij wat ze willen leren over een thema. Drie middagen wordt er gewerkt in zogeheten ateliers. Atelieronderwijs betekent een breed aanbod van algemene ontwikkeling en creatieve vakken. Overal zult u kinderen actief zien met het thema van de desbetreffende periode gedurende de middagen. Eveneens hebben we wekelijks een keuzeatelier. Kinderen kunnen kiezen welk talent ze willen ontdekken ( programmeren, techniek, tekenen, muziek, koken etc.). 

- Een goede balans tussen inspanning en ontspanning is eveneens een belangrijke pijler van ons.  
Sport- en beweging wordt steeds belangrijker en daarom verzorgt een vakdocent vanaf het moment dat uw kind 7 jaar is de gymlessen. Vanaf 4 jaar bewegen kinderen elke dag onder begeleiding van de eigen leerkracht. Eveneens bieden wij kinderen veel bewegende leermomenten, gedurende de dag. Een leerteam bewegend spelen, leren en ontwkkelen zorgt voor het feit dat bewegen is verweven in onze dagelijkse activiteiten. We hebben hiervoor diverse materialen ter beschikking. 

- Het derde speerpunt van IKC onderwijs is een goede basis voor de vakken rekenen, taal en lezen: Dat doen we vooral in de ochtenden, gestructureerd en met als doel voor elk kind er uit te halen wat er in zit. We kijken naar individuele verschillen en spelen daarop in met instructiegroepjes en onze uitgebreide ICT-middelen.  Alle leerkrachten werken volgens het directe instructiemodel en hanteren Teach-technieken om een optimale betrokkenheid te realiseren.