Ouders


Voor het aanvragen van verlof kunt u onderstaande formulieren gebruiken.

Formulieren IKC Triade 

Gezamenlijke afspraken en beleid

De school van IKC Triade valt onder Stichting Jong Leren. Over een aantal onderwerpen hebben we gezamenlijke afspraken gemaakt die we op alle scholen, dus ook onze school, onderschrijven. Op de Ouders-pagina van Jong Leren leest u over welke onderwerpen het gaat en kunt u bijbehorende protocollen lezen.   
 

Oudercommunicatie

Leerkrachten en directie informeren ouders regelmatig over actuele ontwikkelingen en andere nieuwsberichten via de Parro-app. Dit is een app die gekoppeld is aan Parnassys, het leerlingvolgsysteem op onze school. Op onze website zijn dus maar een beperkt aantal nieuwtjes te vinden, omdat we deze via Parro delen.In deze app doen leerkrachten mededelingen die alle ouders aangaan, er kunnen activiteiten worden ingepland of hulpouders gevraagd worden en ouders kunnen zich inschrijven voor de 10-minutengesprekken. Ook de schoolagenda met alle belangrijke momenten staat erin vermeld. 
Als er een bericht gestuurd wordt over uw eigen kind, ontvangt u hierover mail vanuit ParnasSys.