Talenten ontwikkeling 


Binnen IKC Triade wordt er aandacht besteed aan thematisch onderwijs.  Dit betekent dat diverse vakken rondom hetzelfde thema worden aangeboden. Hierbij wordt het brein als een boom met takken gezien, waar je nieuwe kennis aan kunt koppelen. Zoveel te vaker bepaalde kennis herhaald wordt, zoveel te breder worden deze takken. Doordat de vakken in samenhang worden aangeboden wordt de kennis dus breder ontwikkelt. Het doel van deze methode is naast een gedegen kennis ontwikkeling, kinderen te laten schitteren met eigen talenten, zodat zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hun heen. Om dit doel te verwezenlijken streven wij ernaar om kinderen een basis te bieden waarmee ze kunnen blijven leren aansluitend op hun vermogens en wensen. We onderscheiden hierbij drie elementen:

 

Om bovenstaande doelen te kunnen bereiken wordt er onder andere gewerkt aan de volgende punten; aandacht, talenten ontdekken en werken met talenten, internationalisatie en burgerschap.  Leren leren/leren denken vinden wij essentiële vaardigheden. Dit krijgt dan ook gedegen aandacht tijdens ons lesprogramma. Verder vinden wij positieve omgangsvormen en open communicatie de basis van goed onderwijs.

Het middagprogramma is twee middagen per week ingericht met flexibele algemene ontwikkelingsonderdelen in de vorm van thematische lessen. Tijdens de lessen werken kinderen, vanuit een overkoepelend thema, met leerkrachten aan projecten. Het doel van de themalessen is het stimuleren van leerlingen om hen nieuwe takken aan hun kennisboom te laten groeien. De lessen doen een beroep op beide hersenhelften van leerlingen, zodat breinverbindingen goed tot stand komen. 

Alle kinderen leren de basiskennis van onderstaande ateliers. Hierbij zijn de kerndoelen van de overheid het uitgangspunt. Daar bovenop krijgen leerlingen de mogelijkheid om zich te verdiepen in de vakken die zij leuk vinden of waar zij goed in zijn. Het doel hiervan is dat kinderen zich breed ontwikkelen en erachter kunnen komen wat hun talenten en interesses zijn. Verder is er veel samenwerking in de vak ateliers tussen school en de buitenwereld: vakexperts, ouders, bedrijven musea etc.

De volgende vak ateliers worden aangeboden op Triade:

 

Kleuters en atelier onderwijs

De kleuters doen mee met de thema’ s die in de school en de ateliers spelen.  De kleuters krijgen verschillende atelierlessen van hun eigen kleuterleerkrachten. Dit gebeurt grotendeels in de omgeving van hun eigen klaslokaal. De kleuters werken aan activiteiten in de zogenaamde kleuterateliers: