Opvang en onderwijs


Steeds meer zijn onderwijs en opvang partners als het gaat om uw kind. Het uitwisselen van kennis en een gezamenlijke visie op de opvoeding van uw kind van 0-12 jaar vinden wij belangrijk. Een en dezelfde benadering, een omgeving waar dezelfde normen en waarden gelden en vertrouwde gezichten vanaf het eerste moment dat u met uw kind Triade binnenstapt.