Visie


Opvang en onderwijs samen: De kennis over uw kind is bij Triade vanaf het begin gewaarborgd. In overleg met u als ouder volgen wij uw kind in zijn of haar ontwikkeling totdat het naar het voortgezet onderwijs gaat.
Triade onderwijs kiest voor veel instructieruimte en werken in de ochtenden voor de vakken rekenen, taal en lezen en thematisch werken in ateliers en sport, gegeven door vakdocenten, in de middag. De inrichting van het nieuwe kindcentrum voldoet helemaal aan onze gedachte over modern onderwijs. Niet meer de “traditionele” inrichting met tafeltjes en stoeltjes alleen, maar vooral afgestemd op de verschillende werkvormen en leerstijlen die uw kind heeft.
 
Uw stem vinden we daarbij belangrijk. Er zal altijd intensief overleg zijn met de oudergeledingen (MZR en OR) van de school en die van de opvangorganisatie (Solidoe).
 
Kalender en schooltijden, zoals die op dit moment gelden voor de bestaande scholen vindt u HIER (Locatie Hornmeer) en HIER (Locatie Zuid). Bij de start van Triade in 2019 gaan wij uit van een schoolweek met vijf gelijke dagen voor onderbouw en bovenbouw. Over de details van deze regeling zullen wij binnenkort kunnen berichten.