Speerpunten


Wij zeggen altijd: Triade is er voor nieuwsgierige kinderen. Eigenlijk bedoelen we: We willen onze opvang en het onderwijs zo organiseren dat we kinderen nieuwsgierig maken en graag willen leren.
Dat doen we door  thema´s in onderwijs en opvang gezamenlijk uit te werken en de kinderen, elk op hun eigen leeftijdsniveau, er kennis mee te laten maken. Er wordt op drie middagen gewerkt in z.g.n ateliers. Overal zult u kinderen actief zien het met thema wat op dat moment centraal staat.
Omdat sport- en beweging steeds belangrijker wordt hebben wij dat als tweede speerpunt uitgekozen. Verzorgd door een vakdocent, 2 uur in de week, vanaf het moment dat uw kind 7 jaar is geworden.
Het derde speerpunt is het onderwijs in de vakken rekenen, taal en lezen: Dat doen we vooral in de ochtenden, gestructureerd en met de wil voor elk kind er uit te halen wat er in zit. We kijken naar individuele verschillen en spelen daar op in met instructiegroepjes en onze uitgebreide ict middelen.
 

Weektijden 

Het gebouw van Triade gaat in de ochtenden om 7.00 uur open. Ouders kunnen hun kinderen dan naar de opvang brengen of gebruik maken van de voorschoolse opvang, beiden onder de hoede van de collega's van Solidoe. Op dit moment zijn wij druk bezig  de nieuwe lestijden voor de kinderen in de groepen 1 t/m 8 van Triade onderwijs te bepalen. We hanteren een tijdenmodel waarbij er vijf gelijke dagen onderwijs wordt gegeven en willen dit jaar middels een enquete en overleg met de huidige ouders kijken welke tijden het beste aansluiten bij de wensen van ouders en kinderen.
Als uw kind "uit school komt" kan het gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Triade sluit haar deuren om 18.30 uur.