Solidoe


Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden. Wat willen we toevoegen aan de opvoeding thuis? Welke pedagogische aanpak helpt kinderen om straks hun weg te vinden in de samenleving die zo snel verandert? Wat moeten kinderen leren om klaar te zijn voor de toekomst – en sluit datgene wat wij kinderen bieden daarbij aan?

Dit is duidelijk terug te lezen in de missie en visie van Solidoe.

Solidoe heeft deze vragen als leidraad genomen voor haar pedagogische visie. Deze pedagogische visie hebben we uitgewerkt in onze Algemene Pedagogiek Solidoe, de basis onder de manier waarop wij werken, elke dag opnieuw. Daarnaast is deze Algemene Pedagogiek Solidoe vertaald naar de dagelijkse praktijk van iedere locatie: Solidoe in de Praktijk. Deze dagelijkse praktijk is terug te vinden is op de website-pagina’s van onze locaties.


Voor meer informatie:
https://www.solidoe.nl/locaties/triade-aalsmeer/