Speerpunten


Wij zeggen altijd: Triade is er voor nieuwsgierige kinderen.
 
Eigenlijk bedoelen we: We willen onze opvang en het onderwijs zo organiseren dat we kinderen nieuwsgierig maken en ze graag willen leren.

- Dat doen we door thema´s in onderwijs en opvang gezamenlijk uit te werken. Kinderen laten we kennis maken met diverse thema's, elk op hun eigen leeftijdsniveau. Kinderen worden betrokken bij wat ze willen leren over een thema. Drie middagen wordt er gewerkt in ateliers. Overal zult u kinderen actief zien met het thema van de desbetreffende periode.

- Een goede balans tussen inspanning en ontspanning is een belangrijke speerpunt van ons.  
Sport- en beweging wordt steeds belangrijker en daarom verzorgt een vakdocent, twee uur per week, vanaf het moment dat uw kind 7 jaar is de gymlessen. Eveneens bieden wij kinderen veel bewegende leermomenten, gedurende de dag.

- Het derde speerpunt van IKC onderwijs is een goede basis voor de vakken rekenen, taal en lezen: Dat doen we vooral in de ochtenden, gestructureerd en met als doel voor elk kind er uit te halen wat er in zit. We kijken naar individuele verschillen en spelen daarop in met instructiegroepjes en onze uitgebreide ICT-middelen. 
 

Weektijden 

Het gebouw van Triade gaat in de ochtenden om 7.00 uur open. Ouders kunnen hun kinderen dan naar de opvang brengen of gebruik maken van de voorschoolse opvang, beiden onder de hoede van de collega's van Solidoe. Op dit moment zijn wij druk bezig de nieuwe onderwijstijden voor de kinderen in de groepen 1 t/m 8 van Triade onderwijs te bepalen. We hanteren een tijdenmodel waarbij er vijf gelijke dagen onderwijs wordt gegeven en willen dit jaar middels een enquete en overleg met de huidige ouders kijken welke tijden het beste aansluiten bij de wensen van ouders en kinderen.
Als uw kind "uit school komt" kan het gebruik maken van de buitenschoolse opvang. Triade sluit haar deuren om 18.30 uur.