MR


De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over Triade. De MR houdt zich voornamelijk bezig met het ‘beleid’ van de school. Het bestaat uit een oudergeleding van 4 ouders en een teamgeleding van 4 teamleden, die om de drie jaar het stokje doorgeven. Op deze manier kunnen ouders en leerkrachten een vinger aan de pols houden bij beslissingen die gevolgen hebben voor het onderwijs.

namens Triade, locatie Hornmeer nemen de volgende mensen deel aan de MR:
- Jenny van Grieken              teamlid en secretaris
- Peter Engel                          ouder
- Bart Schouten                     ouder
- Wilma Schoenmaker          teamlid

Namens Traide Locatie Zuid nemen de volgende mensen deel aan de MR
- Ton Botermans                   teamlid
- Vacature                               teamlid
- Anneleen van der Vliet      ouder
- Robert Jan Wesselius         ouder

De MR is te bereiken via het mailadres:  mr.triade@jl.nu