Peuteropvang, 2-4 jaarDe kinderen van de peuteropvang kunnen alle ochtenden naar IKC Triade komen. Kinderen met een gesubsidieerde plaatsing kunnen twee dagen naar de peuteropvang komen, met een VVE-indicatie van het consultatiebureau kunnen kinderen een extra derde dagdeel komen. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie, en is bedoeld voor kinderen die wat extra stimulans nodig hebben voor hun ontwikkeling, bijvoorbeeld in taal. Met het VVE-programma Piramide besteden we daar op een speelse manier extra aandacht aan, maar ook aan samen spelen en plezier maken. De pedagogisch medewerkers zijn ervoor opgeleid om deze extra ondersteuning te bieden.

Met dagritmekaarten vertellen we de kinderen als ze binnenkomen hoe de dag eruit gaat zien. Dan gaan we aan de slag. De activiteiten die we aanbieden, staan elke maand in het teken van een ander thema.