Triade is trots op de samenwerking die zij is aangegaan met kinderopvangorganisatie "Solidoe".
Samen met het kindcentrum voelen wij ons verantwoordelijk voor een professionele opvang van uw kind
voor schooltijd, tussen de middag en na schooltijd, afgestemd op de behoefte die uw gezin heeft.